+31 (0)70-363 77 33
On maart 26, 2018

AVG-implementatie: van foto naar aanpassingen naar proces

De AVG kan veel impact hebben op de processen van een organisatie. Het privacy project zal uiteindelijk resulteren in een continu proces na 25 mei 2018 waarbij alle van belang zijnde AVG-maatregelen dienen te worden geborgd in de organisatie. Aanpassingen in bedrijfsprocessen moeten worden getoetst op impact voor privacy en dient gestructureerd plaats te vinden met behulp van Data Protection Privacy Assessments (DPIA’s). Datalekken zullen tijdig dienen te worden gesignaleerd, beoordeeld en gerapporteerd te worden aan de AP. Beheersmaatregelen, die als gevolg van de AVG zijn geïmplementeerd (en deel uitmaken van het AVG-framework), moeten periodiek worden getoetst op effectiviteit, net als eventuele acties die zijn uitgezet in de organisatie. Betrokkenen die privacy vragen kunnen stellen, dienen snel te worden voorzien van correcte antwoorden omtrent hun privacy. Analytische informatie over waar, hoe, waarom en voor hoe lang de gegevens worden bewaard, dient binnen enkele seconden en te allen tijde paraat te zijn.

In dit proces zijn veel medewerkers uit de organisatie betrokken. Awareness en een goed ingeregeld privacy proces zijn noodzakelijk om het goed te laten lopen. Daarin kan de CERRIX tooling een belangrijke rol spelen doordat alle stakeholders toegang krijgen, is er one version of the truth. De workflows en signaleringen zorgen ervoor dat de privacy processen zowel in de operationele processen maar ook op de stafafdelingen alert zijn.

Wilt u weten hoe CERRIX uw privacy proces kan ondersteunen? Vul dan snel het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

  • By Chinou Wareman