+31 (0)70-363 77 33

Category: Geen categorie

On november 23, 2018

Behavioral Risk Management Congres

Veel risico’s manifesteren zich als gevolg van ongewenst gedrag. Dit onderwerp verdient meer aandacht. Kom naar het Behavioral Risk Congres te Baarn op donderdag 29 November en ga het gesprek met ons aan! Kijk hier voor meer informatie.
On maart 26, 2018

AVG-implementatie: van foto naar aanpassingen naar proces

De AVG kan veel impact hebben op de processen van een organisatie. Het privacy project zal uiteindelijk resulteren in een continu proces na 25 mei 2018 waarbij alle van belang zijnde AVG-maatregelen dienen te worden geborgd in de organisatie. Aanpassingen in bedrijfsprocessen moeten worden getoetst op impact voor privacy en dient gestructureerd plaats te vinden
On september 28, 2017

CERRIX krijgt nominatie van CIO magazine

Het wereldwijd verspreide CIO magazine heeft CERRIX GRC tooling geselecteerd als een van de 20 most promising Enterprise Risk Management Solution provider. Lees hier het hele artikel.
On september 28, 2017

CERRIX nu ook geschikt voor GDPR

Het duurt nog even voor de deadline van GDPR/AVG in zicht komt (mei 2018). Veel bedrijven hebben inmiddels wel een project gestart om de implementatie in goede banen te leiden. Belangrijk is echter hoe de processen die hieruit voortvloeien, verankerd kunnen worden in de organisatie. Een tool zorgt ervoor dat uw proces wordt geborgd in
On juni 29, 2016

Risico conferentie druk bezocht

De risico conferentie die CERRIX op 23 juni 2016 heeft georganiseerd in Hotel Karel V in Utrecht was druk bezocht. De verschillende thema’s die door de sprekers aan de orde werden gesteld, hebben veel discussies opgeleverd onder de aanwezigen. Duidelijk werd dat er nog veel verschillen zijn in het risico volwassenheidsniveau bij de diverse  organisaties.
On juni 29, 2016

Risico-informatie als stuurmiddel

Risico-informatie als stuurmiddel voor het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Risicomanagement beperkt zich al lang niet meer tot het periodiek identificeren, beoordelen en managen van risico’s. Risicomanagement is een continu proces dat onderdeel is van de dagelijkse processen van de onderneming. Gedegen risico-informatie kan samen met performance informatie gebruikt worden als stuurmiddel voor het behalen van
On mei 23, 2016

CERRIX spreker op conferentie in Berlijn

Op 8 en 9 november houdt Fleming een Europese conferentie op het gebied van Internal Audit & Governance en Risk & Compliance. Paul Bruggeman van CERRIX zal op dit event een uiteenzetting geven over een praktische invulling van het uitvoeren van risk assessement en op welke wijze risico’s te communiceren zijn. Heeft u interesse om aanwezig te zijn op
On juli 15, 2015

Risk Aggregation & Risk Reporting

Richtlijn BCBS 239: Aggregatie van risico data en risk reporting. Het Basel Comité heeft in januari 2013 artikel 239 gepubliceerd. In dit artikel worden 11 Principles for effective risk data aggregation and risk reporting beschreven. Het artikel heeft op korte termijn grote impact op de flexibiliteit en robuustheid van banken. De kern van BCBS 239 is
On juli 3, 2015

DNB hanteert ORM Toetsingskader

De Toetsingscriteria De DNB is open over de wijze waarop zij de toetsing pleegt op banken die de standardised approach hanteren. Het toetsingskader (Reference Framework 2015) is beschikbaar voor de bank zelf zodat deze in staat is periodiek een Self Assessment uit te voeren voor haar eigen organisatie (onderdelen) aan de hand van de criteria
On juli 2, 2015

Pensioenfonds investeert in Risk Dashboard

Een groot Bedrijfstakpensioenfonds maakt al enkele jaren gebruik van CERRIX voor haar Risk Management. Recent is de nieuwe CERRIX Dashboard module aangeschaft dat de management informatie realtime presenteert. Het dashboard is onderverdeeld in een aantal blokken waarin de informatie wordt gepresenteerd. Zo kan het actuele risicoprofiel worden gepresenteerd en vergeleken met de vorige periode, de