Home

5

Product

5
Implementatie
5
Onze visie op een succesvolle CERRIX-implementatie

CERRIX-implementatie gaat verder dan alleen toolimplementatie

Het implementeren van de CERRIX GRC & Audit tool is eenvoudig, maar een goede implementatie is niet alleen het implementeren van een GRC Platform, het is het evalueren van uw gehele risico- en compliance management systeem als geheel en het betrekken van audit bij dat proces zodat er afstemming ontstaat.

De CERRIX GRC & Audit tool moet uw risk, compliance & audit activiteiten zodanig ondersteunen dat het efficiëntie oplevert in de dagelijkse risk, compliance en audit taken, maar wat nog belangrijker is, het moet u de juiste informatie geven waarop risk managers en bestuursleden gedegen beslissingen kunnen nemen.

"Het implementeren van het CERRIX GRC en Audit platform gaat verder dan alleen een tool implementatie."

Wij bij CERRIX geloven dat tool implementatie niet gaat over het configureren van een tool en het vullen met data. Het gaat om het afstemmen en motiveren van alle 3 lijnen om samen te werken op een gestructureerde en consistente manier ondersteund door het CERRIX platform om relevante risico, compliance en audit data te produceren waarop het management gezonde zakelijke beslissingen kan nemen om hun bedrijf continu te verbeteren.

- Maurits Toet (Manager Operations, CERRIX)

Hoe werkt de implementatie van CERRIX?

Om dit te bereiken moeten we eerst u als klant begrijpen. We willen weten wat uw bedrijfsdoelstellingen zijn en wat uw huidige volwassenheidsniveau is op het gebied van risicomanagement, compliance en audit. Ook het begrijpen van de culturele aspecten en uitdagingen van uw organisatie helpt ons inzicht te krijgen in uw huidige situatie.

Op basis van onze voorlopige bevindingen stellen we samen met onze klanten een duidelijke scope vast en definiëren we doelen voor de implementatie die haalbaar zijn binnen het vastgestelde tijdsbestek van het project. Bij de organisatie van het project moeten altijd alle belanghebbenden worden betrokken (dus 1e, 2e en/of 3e lijn) om afstemming te bereiken.

Op basis van deze doelen stellen we een realistisch tijdschema op voor de implementatie. Het is belangrijk om te beseffen dat er randvoorwaardelijke acties en implementatieacties zijn en dat deze ook op elkaar moeten worden afgestemd.

Het heeft bijvoorbeeld geen zin om risicobeoordelingen uit te voeren als onderdeel van het project als er geen duidelijk risicobeleid en risicobeoordelingsprocedure of -richtlijn beschikbaar is. Dit zal alleen maar leiden tot inconsistente risicogegevens die zullen leiden tot onjuiste zakelijke beslissingen en de uiteindelijke mislukking van het project.

Er zijn een paar belangrijke dingen om te overwegen met betrekking tot voorwaardelijke acties:

  • Welke culturele acties zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken (vooral acties op middellange/lange termijn)?
  • Welk beleid, welke procedures en welke richtlijnen zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken?
  • Welke bestuurlijke acties zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken?
  • Welke acties op het gebied van training en opleiding zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken?

Er zijn ook een paar belangrijke dingen om te overwegen met betrekking tot implementatieacties

  • Wat zijn de rapportagevereisten van uw organisatie? Dit is belangrijk omdat het een sleutelfactor zal zijn in de configuratie van het CERRIX GRC en Audit platform.
  • Hoe kan ik mijn implementatie zo structureren dat het consistent uitvoer oplevert die ik eenvoudig in het systeem kan importeren.
  • Welke acties voor kwaliteitscontrole zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken?

Onze werkomgeving is gericht op Agile en DevOps

Hier komt je inhoud. Bewerk of verwijder deze tekst inline of in de module Inhoudsinstellingen. Je kunt ook elk aspect van deze inhoud stylen in de module Ontwerpinstellingen en zelfs aangepaste CSS toepassen op deze tekst in de module Geavanceerde instellingen.

Je kunt ook elk aspect van deze inhoud stylen in de module Ontwerpinstellingen en zelfs aangepaste CSS toepassen op deze tekst in de module Geavanceerde instellingen.

Neem contact op

Kijk wat we voor je kunnen betekenen