Onze GRC-tooling omvat een uitgebreide reeks oplossingen

CERRIX vereenvoudigt een groot aantal thema's die samenkomen in één geïntegreerde GRC tool.

Z
Risicobeheer
Z
Naleving
Z
3-lijnen-model

Risicobeheer voor ondernemingen

Risicomanagement voor ondernemingen omvat het plannen van de aanpak, het identificeren en analyseren van risico's, het plannen en implementeren van reacties en het voortdurend monitoren van risico's. Risico's kunnen verband houden met interne bedrijfsactiviteiten, met de besluitvorming van het management of gewoon met een externe omstandigheid of bedreiging die gevolgen kan hebben voor het bedrijf.

Risicobeheer geeft vorm aan de besluitvormingsprocessen in de hele organisatie en binnen elk van de vele domeinen, zoals operationele risico's, compliancerisico's, cyberbeveiligingsrisico's, risico's op het gebied van gegevensbeheer, risico's met betrekking tot de toeleveringsketen, enz.

Deze vermoedelijk ongelijksoortige domeinen kunnen samenhangend worden beheerd in CERRIX. Business risk management kan eenvoudiger risico's structureren, naamconventies afdwingen en risico's op meerdere niveaus aggregeren dankzij een gecentraliseerde risico taxonomie. Bedrijfsmiddelen en derde partijen zijn voorbeelden van risicodomeinen die gedetailleerde risicoscores kunnen hebben, maar die niet noodzakelijkerwijs het primaire risicoregister hoeven te vergroten.
CERRIX zorgt voor een gevoel van risicobewustzijn in de hele organisatie. Managers zijn in staat om de juiste reacties te bepalen met grondige rapportage en een consistente cyclus van risicobeoordeling. CERRIX zal ook helpen bij het waarschuwen voor toekomstige gevaren en voorvallen die een beoordeling en snelle reactie vereisen.
GRC-tooling voor bedrijfsrisicobeheer

Ontdek onze oplossingen

Van Enterprise Risk Management tot informatiebeveiliging en ISMS-tooling. Ontdek de oplossingsthema's waarmee CERRIX de volwassenheid van uw organisatie naar een hoger niveau kan tillen.

Beheer van naleving

5

Informatiebeveiliging en ISMS

5

Beheer van de toeleveringsketen

5

QHSE

5

Gegevensbeheer

5

Vermogensbeheer

5

Besluitvorming

5

Beheer van bedrijfsprocessen

5

Informatiebeveiliging en ISMS

Cyberbedreigingen en criminaliteit bestrijden

In de steeds verdergaande digitalisering van onze wereld zullen we profiteren van toegenomen efficiëntie en snelheid van handelen, maar worden we tegelijkertijd meer dan ooit blootgesteld aan cyberbedreigingen en afhankelijkheden van internetinfrastructuren. Organisaties moeten tijdig cybercriminaliteit bestrijden en evalueren of de beschermingsmaatregelen nog steeds voldoende zijn. In een sterk gereguleerde sector delen regelgevers de angst voor cyberaanvallen en de impact die dit kan hebben op de bedrijfscontinuïteit en het verlies van (privacygerelateerde) gegevens en zullen ze gestandaardiseerde normen opleggen waaraan de organisatie moet voldoen.

CERRIX kan u een volledig beheersysteem voor informatiebeveiliging bieden. We combineren assets, applicaties, IT processen en standaard IT Control frameworks in één oplossing. Periodieke assessments en controle testprocedures geven inzicht in de volwassenheid van IT risico management. Verbeteringsmaatregelen geven aanwijzingen voor het upgraden van de volwassenheidsniveaus.

Cyberbedreigingen en criminaliteit bestrijden met onze GRC-tooling
GRC-tooling Customer Controls Framework volgens het 3-lijnenmodel voor algehele risicobeheersing
3-lijnen-model

Voldoen aan het Customer Controls Framework

CERRIX is ontworpen met een duidelijke visie om alle belanghebbenden in de 3 lijnen te ondersteunen. Business Management (1e en 2e lijn) kunnen nauw samenwerken met gemeenschappelijke risico taxonomieën, controle catalogi en een duidelijke splitsing tussen eigenaar en controlerende rol. Alle beoordelingen die worden uitgevoerd door 3elijns medewerkers in CERRIX zijn gebaseerd op dezelfde gegevens. Deze single-version-of-truth kan echter een verscheidenheid aan standpunten en meningen door de 3-lines aanmoedigen die de algehele risicobeheersing ten goede komen. Internal Audit heeft natuurlijk een hoge mate van onafhankelijkheid en moet vertrouwen op een veilige preventie van toegang tot hun gegevens voor anderen. 

In CERRIX kunnen ze eenvoudig toegang krijgen tot alle gegevens van de 1e en 2e lijn, deze relateren aan een Audit Universe Object en de risico- en controleomgeving voor dit object beoordelen. CERRIX ondersteunt ook de 4e verdedigingslinie. De externe auditors kunnen via API's toegang krijgen tot alle controleresultaten, wat ook de snelheid van de externe audit ten goede komt (continue monitoring) en de kosten kan verlagen.

Welke ontwikkelingen zien we in het landschap van wettelijke risico's?

Het is onze missie om bedrijven en instellingen te faciliteren met een sterk geautomatiseerd proces waarmee ze risicomanagement in de zenuwen van het bedrijf kunnen brengen.

DORA

In CERRIX kun je het DORA framework instellen en alle beschikbare modules zo configureren dat je volledig voldoet aan DORA.

ICFR (interne controle over financiële verslaglegging)

Voor overheidsbedrijven is het opstellen van betrouwbare financiële informatie een belangrijke verantwoordelijkheid. ICFR systeem dat redelijke zekerheid biedt.

NIS2

Met de introductie van de NIS2-richtlijn worden exploitanten van essentiële diensten en aanbieders van digitale diensten onderworpen aan strengere beveiligingseisen en...

ESG

Bedrijven moeten reageren op de regelgeving met betrekking tot ESG. Het is sterk aan te raden om dit te integreren in een platform dat de...

ISQM

Ontdek de GRC-tool van CERRIX die is ingebed in de ISQM-standaarden. Met kant-en-klare frameworks en bewezen workflows verbetert u de kwaliteit van uw audits. Ideaal voor bedrijven van elke omvang.

Klokkenluiden

CERRIX zorgt voor veilige, anonieme klokkenluiderskanalen en bevordert zo een veilige en transparante werkomgeving. Lees hoe we vertrouwelijkheid waarborgen.

Dart Stas over Power BI in GRC-tooling

"Power BI is een krachtige aanvulling op onze GRC-tooling, die wordt uitgebreid met realtime datamogelijkheden."

Door Power BI te integreren in CERRIX krijgen organisaties de mogelijkheid om data op een dynamische en interactieve manier te visualiseren en te analyseren. Real-time dashboards en rapporten geven direct inzicht in risicomanagement, compliance metrics en governance prestaties.

- Dart Stas (Senior Consultant, CERRIX B.V.)

Beleidsbeheer

Beheer uw polissen met onze Formulieren-oplossing

Governance, risicobeheer en compliance zijn sterk afhankelijk van beleidsregels. Organisaties kunnen betrouwbare processen, transacties en gedrag tot stand brengen door middel van beleidsregels, waardoor ze op een betrouwbare manier hun bedrijfsdoelen kunnen bereiken.

CERRIX Forms zijn de ideale aanpak voor het beheren van beleidsregels:

  • Gestandaardiseerd versiebeheer met controlespoor;
  • Goedkeuringsstappen in workflow;
  • Kies voor rijk opgemaakte webpagina's of Word/PDF-indelingen;
  • Laat werknemers en managers het beleid formeel accepteren;
  • Test het begrip van het beleid onder het personeel;
  • Beleid koppelen aan risico's en controles.
Vaak zijn er echter te veel afdelingen die te veel beleidsregels in verschillende formaten versturen. Beleidsbeheer is begraven in verschillende formaten zoals documenten, spreadsheets en e-mails en het overzicht, de dekking, versiebeheer, verantwoordelijkheid en naleving zijn niet altijd duidelijk. Bovendien is het geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu beheerproces dat regelmatig moet worden aangepast aan nieuwe technologieën, bijgewerkte wetgeving en vooruitgang op het gebied van best practices.

Succesverhalen van onze klanten

Ontdek hoe Cerrix vele bedrijven zoals het uwe heeft geholpen met onze geïntegreerde GRC tooling oplossing.

Client Story

Ahold Delhaize Pensioen bedient als Nederlands Pensioenfonds mensen die werken of hebben gewerkt bij een van de volgende Ahold Delhaize bedrijven: Albert Heijn,...