Home

5

Oplossingen

5

Regelgevingen

5
DORA
5

DORA

DORA-beheer met CERRIX

We raden sterk aan om de behoeften voor DORA af te stemmen op andere gerelateerde IT-risicobeheercomponenten. Er is bijvoorbeeld deels overlap met de richtlijn Europese kritieke infrastructuur (ECI), maar dit kan ook het geval zijn bij (interne) bedrijfskaders of nationale toezichthouders.
Belang van DORA

Onze visie op risicomanagement benadrukt het belang van de veerkracht van een bedrijf. Het is geen verrassing dat de EU in reactie op de financiële crisis wetgeving heeft ingevoerd en financiële instellingen verplicht om te voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA), die in zijn geheel bindend is voor alle EU-lidstaten en op 17 januari 2025 van kracht wordt.

DORA is van toepassing op kritieke derde partijen die IT-gerelateerde diensten leveren aan financiële entiteiten en DORA zou een trigger moeten zijn voor het starten of verbeteren van uw veerkrachttraject. Het creëert een regelgevend kader voor digitale operationele veerkracht, waarbij alle bedrijven ervoor moeten zorgen dat ze alle soorten IT-gerelateerde verstoringen en bedreigingen kunnen weerstaan, erop kunnen reageren en ervan kunnen herstellen.

DORA

Andere oplossingen

ISQM

5

GDPR

5

Klokkenluiden

5

ESG

5

DORA

5

NIS2

5

ICFR (interne controle over
financiële verslaglegging)

5

MiCA

5

SWIFT

5

TAX-controle

5

SOX testen

5

Neem contact op

Kijk wat we voor je kunnen betekenen