Home

5

Oplossingen

5

Regelgevingen

5
ICFR (interne controle over financiële verslaglegging)
5

ICFR

ICFR (interne controle over financiële verslaglegging)

Voor overheidsbedrijven is het opstellen van betrouwbare financiële informatie een belangrijke verantwoordelijkheid, waarbij een ICFR-systeem een redelijke mate van zekerheid biedt. De financiële rapportageprocessen worden meestal ontworpen in CERRIX met BPM, waarin de SOX-controles kunnen worden ingebed.
ICFR in CERRIX

In CERRIX worden planning, uitvoering van controles, verificatie, verzameling van bewijsmateriaal en integratie met bronsystemen volledig ondersteund met geïntegreerde functionaliteiten. Met een duidelijk onderscheid in rollen voor controle-eigenaren, uitvoerders, verzamelaars van bewijsmateriaal, testers en beoordelaars, bent u in staat om scheiding van taken te implementeren met volledige audit-trails.

ICFR

Andere oplossingen

ISQM

5

GDPR

5

Klokkenluiden

5

ESG

5

DORA

5

NIS2

5

ICFR (interne controle over
financiële verslaglegging)

5

MiCA

5

SWIFT

5

TAX-controle

5

SOX testen

5

Neem contact op

Kijk wat we voor je kunnen betekenen