Home

5

Oplossingen

5

Regelgevingen

5
MiCA
5
MiCA

MiCA

CERRIX vereenvoudigt uw reis naar MiCA-compliance en biedt gespecialiseerde tools voor CASP's (crypto asset service providers). Van risicobeheer tot governance, onze uitgebreide oplossing zorgt ervoor dat u efficiënt voldoet aan de MiCA-regelgeving.

MiCA
MiCA-verordening

De turbulentie in de crypto-industrie laat zien dat de handel in cryptovaluta evolueert en gepaard gaat met hoge risico's. Dit kan resulteren in neerwaartse of opwaartse effecten. Dit kan resulteren in neerwaartse of opwaartse effecten. Niemand weet echt welke digitale activa op de lange termijn als beste uit de bus zullen komen. Om beleggers te beschermen heeft de EU de Markets in Crypto-Assets (MiCA) verordening gelanceerd, die naar verwachting begin 2023 in werking zal treden. De formele goedkeuring door het EU-parlement wordt echter niet voor april 2023 verwacht.
Aangezien digitale activa niet onder de MifiD-verordening vielen, werd de MiCA geïnitieerd. Actoren op de markt voor cryptovoedingen zullen ook informatie moeten verstrekken over hun milieu- en klimaatvoetafdruk.

Implementatie

De implementatie zal voor veel CASP's een uitdaging zijn. CERRIX kan aanbieders van crypto asset gerelateerde diensten (CASP's) ondersteunen met tooling die volledige naleving van de MICA regelgeving mogelijk maakt. Een risicomanagement raamwerk kan worden gespecificeerd dat de bedrijfsprocessen, (IT) controls, MiCA compliance en governance en beleid omvat. Eerst beginnen met Excel? Dat wordt sterk afgeraden. CERRIX zal u helpen om stapsgewijs stappen te zetten naar volledige compliancy.

Andere oplossingen

ISQM

5

GDPR

5

Klokkenluiden

5

ESG

5

DORA

5

NIS2

5

ICFR (interne controle over
financiële verslaglegging)

5

MiCA

5

SWIFT

5

TAX-controle

5

SOX testen

5

Neem contact op

Kijk wat we voor je kunnen betekenen