Pensioenfonds investeert in Risk Dashboard

Pensioenfonds investeert in Risk Dashboard

Een groot Bedrijfstakpensioenfonds maakt al enkele jaren gebruik van CERRIX voor haar Risk Management. Recent is de nieuwe CERRIX Dashboard module aangeschaft dat de management informatie realtime presenteert. Het dashboard is onderverdeeld in een aantal blokken waarin de informatie wordt gepresenteerd. Zo kan het actuele risicoprofiel worden gepresenteerd en vergeleken met de vorige periode, de mate van beheersing op basis van de recente tests, de status van Riks Indicators in relatie tot de vooraf gedefinieerde Risk Appetite, informatie over incidenten en openstaande acties. Deze informatie kan per verantwoordelijke bestuurscommissie verschillen en is daarom ook te filteren per commissie en/of risicocategorie. Per informatieonderdeel kunnen belanghebbenden commentaar achterlaten zodat een post ontstaat van commentaar. Dit voorkomt het heen-en-weer zenden van PDF-documenten en maakt het dashboard interactief zodat het vaker gebruikt zal gaan worden. Kortom, dit komt het Risk Control proces uiteindelijk weer ten goede.

Deel dit bericht

nl_NL