Producten

Producten

Proces & Risk Management

Cerrix GRC

Risk assessment

Het (regelmatig) inventariseren en beoordelen van uw risico’s kan online plaatsvinden op basis van zelf samen te stellen questionnaires.

Process Management

Audits kunnen worden bijgehouden en de workflow beheerst uw acties die hieruit voortvloeien.

Control testing

Testers krijgen automatisch bericht wanneer nieuwe tests dienen te worden uitgevoerd en evidence verzameld.

Compliance management

Compliance Controls kunnen eenvoudig in een Control Framework worden beheerst.

Incident Management

Melden, verrijken en opvolgen van incidenten is workflow gestuurd.

Audit management

Ontwerp of beschrijf uw processen in diagrammen en voeg de risico’s, controls en verantwoordelijkheden toe.

Proces & Risk Management

Impressies

PROCESS BASED RISK MANAGEMENT

In CERRIX kunnen bestaande en nieuwe processen visueel worden gemodelleerd. De Swimming lanes geven direct de verantwoordelijkheden weer. Aanvulllend worden controls en risico’s gerelateerd aan een processtap.Omdat er een realtime relatie is met alle onderdelen is snel te achterhalen welke processen out-of-control zijn.

LEADING RISK & PERFORMANCE INDICATORS

Analyse van KPI’s en KRI’s zijn eenvoudig mogelijk in CERRIX. Datapoints kunnen periodiek (automatische) worden verzameld en gerelateerd aan processen en risico-items.De status en trends zijn direct beschikbaar voor managers en bestuurders.

SMARTPHONE DASHBOARD

Onze ervaring heeft uitgewezen dat Risk Management alleen goed kan werken als het risk proces goed loopt. Dit vereist alignment met de reguliere management control cyclus, maar ook pro-actieve signalering en attendering.In CERRIX werkt alles realtime en met automatische alerters. Op een smartphone wordt gemiddeld 221 keer per dag gekeken. Daar kan ook het CERRIX dashboard tussen staan….

RISK ASSESSMENT

Risico identificatie kan op verschillende manieren. Bij elkaar gaan zitten en al brainstormend de risico’s opsommen is wellicht de meest open en vrije vorm. Een andere wijze is periodiek een vragenlijst door te nemen. De CERRIX Risk Assessor is in dat geval een handig hulpmiddel. Verschillende typen vragen kunnen vooraf worden opgesteld en aan meerdere assessoren worden voorgelegd. De antwoorden kunnen eventueel worden voorzien van Evidence. De assessments en bijbehorende vragenlijsten kunnen zelf worden opgesteld een onderhouden.

REPORTS

In CERRIX wordt over het algemeen veel informatie opgeslagen. Een belangrijke behoefte voor goed risicomanagement is het geven van inzicht in de vorm van rapportages. In CERRIX kan dit op verschillende manieren. Het dashboard geeft snel en overzichtelijk een overall beeld, met behulp van de workspaces zijn allerlei extracties te maken en de nieuwe report generator geeft de mogelijkheid om zelf rapporten te bouwen en onder eigen naam op te slaan. Hierin zijn data en grafische elementen te combineren.

MEETINGS

CERRIX biedt de mogelijk om digitaal te vergaderen. Voor bestuursvergaderingen, management/commissiebijeenkomsten of geplande CRSA workshops kunnen de vergaderdocumenten vooraf digitaal worden klaargezet. Dit kunnen documenten uit de CERRIX reporting module zijn (zie voorbeeld), maar ook andere vergaderdocumenten. Op deze manier wordt voorkomen dat er veel documenten worden gemaild en met onjuiste versies wordt gewerkt. Ook kan iedereen makkelijk annotaties maken in de documenten.

SOFTWARE AS A SERVICE

De CERRIX software wordt als een SaaS toepassing aan onze klanten aangeboden. Hierdoor wordt het softwarebeheer voor u en voor ons een stuk eenvoudiger en ook goedkoper. Bovendien zijn we in staat sneller met uw organisatie mee te groeien. Onze servers staan in gerenommeerde datacenters waar wij al jaren ervaring mee hebben.Het CERRIX prijsmodel is gebaseerd op aantal gebruikers en gewenste functionaliteit.

Risk & Control Assessments

SMALL TOOLS

Soms heeft u behoefte aan kleinere (en goedkopere) tools in plaats van een complete GRC software set. Dat kan ook tijdelijk zijn (bijv. voor het uitvoeren van een audit of een assessment) of u bent een kleinere organisatie. Wij kunnen u dan helpen met onze light-tools. Bijvoorbeeld voor:

  • Uitvoeren checklists van normenkaders en wetgeving;
  • Risk Assessments op specifiek onderwerp;
  • Vastleggen Audits van uw klanten, leveranciers, vermogensbeheerders etc.

Compliance Assessments

Frameworks

Krijgt uw organisatie ook steeds meer te maken met wet- en regelgevingen en best-practices ? Dan merkt u ook hoeveel tijd het u kost om iedere keer de juiste informatie te verzamelen. Met CERRIX wordt dit proces niet alleen efficiënter, maar u krijgt ook realtime inzage in uw Compliance status.

Wat maakt onze frameworks uniek?

Wij combineren ons standaard Control Framework met uw aanvullingen. Dit kan worden uitgebreid met één of meerdere van nevenstaande Frameworks.

Real-time monitoren van kredietlimieten

Credit Exposure

In nauwe samenwerking met een bank heeft CERRIX een software tool ontwikkeld voor het realtime monitoren van kredietlimieten in relatie tot de meest actuele credit exposure positie. CERRIX-CLM kan data uit verschillende systemen combineren en relateren aan de credit arrangements. Hierbij wordt rekening gehouden met company-structuren, facility-structuren en netting agreements. Simulaties van uw credit portefeuille zijn mogelijk en het geïntegreerde datawarehouse geeft veel rapportage- en analysemogelijkheden. CERRIX-CLM is géén Internet applicatie, maar wordt geleverd als een in-house applicatie.

nl_NL