Risk Aggregation & Risk Reporting

Risk Aggregation & Risk Reporting

Richtlijn BCBS 239: Aggregatie van risico data en risk reporting.

Het Basel Comité heeft in januari 2013 artikel 239 gepubliceerd. In dit artikel worden 11 Principles for effective risk data aggregation and risk reporting beschreven. Het artikel heeft op korte termijn grote impact op de flexibiliteit en robuustheid van banken.De kern van BCBS 239 is dat een bank te allen tijde iedere dwarsdoorsnede van risicodata op ieder gewenste aggregatieniveau beschikbaar en inzichtelijk moet hebben. De uitgangspunten van de 11 principles worden hieronder samengevat:• De ‘governance’ van de risk organisatie, data architectuur en de IT infrastructuur moeten een flexibele, betrouwbare robuuste ontsluiting van en rapportage over risk data ondersteunen.
• Data moet op ieder gewenst niveau en op ieder gewenst moment beschikbaar zijn. Aan deze data worden hoge eisen gesteld ten aanzien van juistheid, volledigheid en integriteit. Deze risk data moeten te allen tijde te reconciliëren en aan te sluiten zijn bij de finance data van de onderneming.
• Op basis van deze data moeten risk rapportages worden gegenereerd die voldoen aan de eisen van Accuracy, Comprehensiveness, Frequency Distribution, Clarity and Usefulness.DNB is zich aan het beraden hoe deze richtlijn doorgevoerd moet worden binnen financiële instellingen. De verwachting is dat hierover in 2016 duidelijkheid komt. Banken doen er goed aan om niet af te wachten maar nu al te acteren op deze richtlijn.Het volledige artikel vindt u hier: http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf

Deel dit bericht

nl_NL