Sectoren

Sectoren

Banken

De complete functionaliteit van CERRIX is voor enkele van onze bankklanten van ons reden geweest om CERRIX te gaan gebruiken. Onze specifieke kennis van de Basel II/III en andere toezichthouders eisen, maken CERRIX uitermate geschikt voor banken. Standaard worden enkele Risk & Control frameworks meegeleverd.

Voorbeeld cases

Sectoren

Pensioenfondsen

Een groot aantal pensioenfondsen en pensioenuitvoerders maakt reeds gebruik van CERRIX. Wij hebben standaard procesmodellen, dashboards en Risk Control Frameworks beschikbaar.

Voorbeeld cases

Sectoren

Verzekeraars

Modelvalidatie, datamanagement en een effectieve Risk-Control cycle zijn belangrijke onderdelen van het ORSA als onderdeel van het Solvency-2 programma. Met CERRIX is een integrale oplossing mogelijk.

Voorbeeld cases

Sectoren

OVerheid

Gemeentes, semi-overheid instellingen maar ook de centrale overheid werken aan programma’s voor het verbeteren van het risicobeheersingsproces. Diverse beheersingskaders kunnen behulpzaam zijn bij het meer standaardiseren van het controle raamwerk.

Voorbeeld cases

nl_NL